Advokátní kancelář

Přinášíme naším klientům komplexní profesionální služby a spolehlivé partnerství.

Mgr. Elena Donátová, zakládající partner

Aktuality
Ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme,

že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, vzniklých na základě služeb poskytnutých naší advokátní kanceláří, je Česká obchodní inspekce. Kontakt: http://www.coi.cz/.

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

Novela zákona na ochranu spotřebitele byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb. (novelizuje se jí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Konverze dokumentů – novinka v možnostech předání elektronického výstupu

V současné době může advokát dokument zkonvertovaný do elektronické podoby předat na CD/DVD (či na vlastní PC) nebo jej zaslat do Úschovny.

Advokátní kancelář FB Legal poskytuje od roku 2011 právní služby ve všech důležitých oblastech práva. Hlavní důraz je kladen na podnikatelskou činnost klientů, proto dominuje obchodní právo, sporná agenda, pracovní právo a právo duševního vlastnictví. Zvláštní specializaci představuje právo veřejných zakázek.